Meditačný tréning šamatha

MÁŠ ZÁJEM? – NAPIŠ NÁM

Pošleme ti více podrobností…

   „Máme schopnosť rozvinúť oveľa bohatší a zdravší stav mysle ako ten, ktorý obvykle zažívame.“
  Karthar rinpoche

  Dáša Kráčalová

  Priebeh hodiny
  ~ 10min. spievanie slabiky OM
  ~ 20min. meditácia v pokoji v sede, 2min. pauza,
  ~ 20min. meditácia v pokoji v sede, 1,5min. pauza,
  ~ 15min. Lodžong, tréningu mysle
  (komentár Thrangu rinpoche)
  ~ 20min. diskusia a reflexia k šamate a lodžongu


  Meditací nás provede:

  Dáša Kráčalová

  pro více informací klikni sem…


  REGISTRACE NUTNÁ: kontakt@santosha.studio

  VSTUPNÉ: 3,- €

  + dobrovolné lektorné

  Šamatha

  Šamatha je tréningový proces, vďaka ktorému postupne prichádza upokojenie mysle, jej skrotenie a rozvinutie hlbokej koncentrácie. Synonymá šamathy sú meditácia pokojného spočívania, alebo meditácia ticha. Podľa budhistickej náuky je zvyčajne naša myseľ rozrušená ľútosťou, krivdou, úzkosťou, hnevom, pripútanosťou a množstvom iných rušivých myšlienok, preto sa trénuje upokojenie mysle, aby sme časom rozvinuli zdravú stabilitu mysle.

  Každá hodina bude mať rovnaký priebeh, inšpirovaný meditačnou skupinou tibetského budhizmu, vedenú autentickým učiteľom. Začneme jogínskym spievaním slabiky OM, ako to býva častým zvykom v jógových štúdiách. Nasledujú dve meditácie v sede (2x20min.) s krátkou prestávkou medzi. Koniec meditácie zameriame krátkemu vysvetleniu základných princípov tréningu mysle podľa lodžongu s následnou diskusiou (15min. + 20min.). Hodina trvá 90minút. Cena by nemala byť prekážkou, preto je rozdelená na 2časti; na minimum, ktoré pokrýva režijné náklady centra a dobrovoľný dar pre lektora.