Kurz Umenie dychu a meditácie – hodina zadarmo – 29. 9. 2021

REGISTRÁCIA – kapacita omezená: 
https://my.santosha.studio/
(po registrácii na stránke, nájdete event v menu pod „udalosťami“),
ALEBO emailom na kontakt@santosha.studio

KEDY:
29. 9. 2021 – streda ZDARMA
6. 10. 2021 – začiatok kurzu
od 19:30 do 21:00

CENA:
8. stretnutí po 90 minút.
118,- €

Ahoj,
srdečne Ťa pozývam na 8-týždňový kurz, na ktorom sa budeme ponárať do tajov dychu. Dych nás bude sprevádzať na ceste sebapoznávania, osobného rastu a pomôže nám poodhaliť skrytý život duše. Pozrieme sa na rozmanitosť práce s dychom opierajúc sa o rôzne prístupy.
Pracovať budeme s dychovými a energetickými cvičeniami z jogy a čchi-kungu, s vibráciami, zvukmi i s pozornosťou zameranou na prirodzenosť dychu a na impulzy k pohybu vychádzajúce z tela.
Budeme sa učiť všímavo a v jemnosti vyjadriť vnútorné prežívanie spôsobom, ktorý nám dovolí poodhaliť súvislosti tela a psychiky. Môžeme sa stretnúť s časťami v nás, ktorým sme doteraz nevenovali pozornosť (nepriznané kvality) a prijať ich ako súčasť seba v celistvosti.
Opierať sa budeme aj o holotropné učenie, zoznámime sa so Systémom umiestnenia pozornosti (Awareness positioning system – Yoga of the cross) a mapou psyché podľa Stanislava Grofa, ktorá nám bude pomôckou pri spoznávaní skrytých oblastí vedomia.
Otvorenie perspektívy práce s dychom nám poslúži ako prostriedok na spojenie sa s vnútornou múdrosťou a zdrojom sily v nás – k meditácii i ako opora pri spracovaní obsahov vychádzajúcich z podvedomia.
Súčasťou každého stretnutia bude praktická časť i teória k vybranému prístupu, na záver bude čas na zdieľanie a otázky. Povieme si o možnostiach vlastnej praxe a sebastarostlivosti.

Ak sa chceš kurzu zúčastniť a nemáš dostatok finančných prostriedkov, ozvi sa a pohľadáme možnosti.

Témy stretnutí:

1. Dych ako most – stresová reakcia, emócie
2. Vedenie prány – nabudenie, utlmenie, harmonizácia
3. Nebeská čchi – pohľad taoizmu
4. Vibrácia – tanec bunky
5. Mapa psyché – holotropná perspektíva
6. Cesta za bránu – práca s podvedomím
7. Umiestnenie pozornosti – kľúč k poznaniu
8. Sprirituálna prax – stelesnenie ducha

Tieto okruhy stretnutí slúžia ako oporné body pre teóriu. V praktických cvičeniach budeme prepájať jednotlivé prístupy a ich princípy. Cvičeniami umožníme uloženie informácie tela, do našich buniek a podporíme tak tanec života.

Prečo Umenie dychu?
Dych je dar, ktorý nás sprevádza od počiatku života. Už v lone matky zaznamenávame rytmus jej dychu a zlaďujeme sa s ním. Po narodení má na náš dych vplyv prostredie, osoby, ktoré sa o nás starajú, dotýkajú sa nás a svojim bytím nám tak dávajú dôležité informácie o svete. Či je bezpečný a radostný, miesto kde môžeme ostávať v uvoľnení, v dôvere a v ľahkosti plynúť. Alebo je to miesto boja, kde musíme byť neustále aktivovaný, v strehu, či od strachu v zamrznutí. Sociálne zázemie sa rozširuje. Náš život a jeho vnímanie sa formuje do rytmu, v ktorom pulzuje náš dych, do rytmu vibrácie, v ktorej tancujú bunky nášho tela. Prirodzenosťou dychu je nielen jeho samoregulujúca schopnosť, ale vieme ho ovplyvňovať a meniť aj vedome. Spomienky uložené v našom tele vedú k dychovým vzorcom, ktoré rozhodujú o tom ako reagujeme na životné výzvy a na efektívnosť našich rozhodnutí.
Uvoľnený plný dych bez zamrznutí nás prirodzene smeruje k procesu rozhodovania sa v jasnosti, s víziou širokého spektra možností a k chuti zapojiť sa tvorivo do života.


MIESTO:
Santosha yoga studio – Bratislava Ružinov
https://www.santosha.studio/