Andrea Košiarová

~ Umenie dychu a meditácie ~

Prečo Umenie dychu?
Dych je dar, ktorý nás sprevádza od počiatku života. Už v lone matky zaznamenávame rytmus jej dychu a zlaďujeme sa s ním. Po narodení má na náš dych vplyv prostredie, osoby, ktoré sa o nás starajú, dotýkajú sa nás a svojim bytím nám tak dávajú dôležité informácie o svete. Či je bezpečný a radostný, miesto kde môžeme ostávať v uvoľnení, v dôvere a v ľahkosti plynúť. Alebo je to miesto boja, kde musíme byť neustále aktivovaný, v strehu, či od strachu v zamrznutí. Sociálne zázemie sa rozširuje. Náš život a jeho vnímanie sa formuje do rytmu, v ktorom pulzuje náš dych, do rytmu vibrácie, v ktorej tancujú bunky nášho tela. Prirodzenosťou dychu je nielen jeho samoregulujúca schopnosť, ale vieme ho ovplyvňovať a meniť aj vedome. Spomienky uložené v našom tele vedú k dychovým vzorcom, ktoré rozhodujú o tom ako reagujeme na životné výzvy a na efektívnosť našich rozhodnutí.
Uvoľnený plný dych bez zamrznutí nás prirodzene smeruje k procesu rozhodovania sa v jasnosti, s víziou širokého spektra možností a k chuti zapojiť sa tvorivo do života.

Andrea Košiarová
Vo svojom prístupe a pri kontakte potenciálu každého jednotlivca sa opieram o poznatky zo štúdia psychológie, na škole som sa venovala vplyvu dychových techník na psychiku človeka. Aktuálne ich prepájam s prácou s transpersonálnym presahom, pozorovaním a skúsenosťami so zmennenými stavmi vedomia a prácou s dychom. Inšpiráciu a hlbšie skúmanie priestoru psyché z rôznych perspektív mi prináša i cesta jogy a meditácie. Počas života v Ázii som študovala a zažila odkaz jogy v biharskej a kašmírskej škole. K voľnosti a radosti z pohybu ma naviedli roky tancovania hip-hopu. Som fanúšikom a tanečníčkou 5 rytmov, vnímam silu v napojení sa na rôzne úrovne seba, ich spoznávanie a vyjadrenie cez spontánny pohyb. Baví ma skúmanie prepojenia psychiky a tela v pohybovo-tanečnej interakcii. Momentálne som vo výcviku transpersonálnej psychológie a holotropných stavov vedomia Grof transpersonal training. Neoddeliteľnosť psychiky a tela ma vedú k prepájaniu rôznych smerov. Presah a spojenie vedeckého a mystického prístupu nachádzam v jogovej terapii, cez holotropnú prax a v umení dychu. Spája ich múdrosť ukotvená v každom z nás a jej hlboko liečivý a evolučný potenciál.

LEKTOŘI