Ivan Pavlovič

Ivan Pavlovic

~ SYSTEMATICKÉ KONŠTELÁCIE~
~ prínosy a riziká


Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. Táto metóda však umožňuje pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzájomných vzťahoch a dynamikách. V rámci rodiny, z ktorej pochádzame alebo ktorú vytvárame, sme prepojení aj s minulými generáciami, čo zásadne formuje naše videnie sveta, to ako myslíme, cítime a konáme. Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. Postupným prebudovávaním systému sa tak nachádza jeho vnútorný poriadok a každý člen systému nachádza postupne svoje “správne” miesto, čím sa vytvára riešenie pre daný systém. V prednáške bude dôraz nielen na využitie a prínosy tejto metódy ale aj na možné riziká a problémy, ktoré môžu vzniknúť na strane klienta alebo zo strany toho, kto systémy stavia. Počas prednášky bude vítaná aj diskusia s publikom.

PhDr. Ivan Pavlovič, PhD. je klinický psychológ a psychoterapeut. Desiaty rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen ndividuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na PEVŠ v Bratislave a UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí na UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov. V minulosti pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má
ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Dlhodobo sa vzdelával aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge a meditácii.

LEKTOŘI