Javor-Divotvor

Javor Divotvor

~ LIEČIVÁ SILA HUDBY~

✅ absolvent 2-ročného certifikovaného štúdia muzikoterapie a systemických konštelácií pod vedením Mgr., MgA. Zdenka Šimanovského
✅ hudobné spolupráce (kapely/hudobníci): Boris Čellár & Woodpack Brothers, MAOK, Ukitas, Sara Portier, Thierry and Friends, Vejan, N3O, JUJU Planet Dub, Edibles
✅ ďalšie hudobné projekty: ohňovo-bubnová show (Festival Atmosféra), Kolo Ohňa – spontánne hudobné jam sessions
✅ projekt „zvukových kúpeľov“ – hudobná relaxácia na hodinách jogy, počas víkendových pobytov a kurzov
> vedenie hudobných workshopov (hudobné festivaly, firemné bubnovanie, spolupráca s inštruktormi Wim Hof Method),
✅ skúsenosti s tvorbou soundtracku k dokumentárnemu filmu a nahrávaním v hudobných štúdiách
✅ vedenie súkromných hodín hry na africké Djembe a ďalšie perkusie
✅ dlhodobé skúsenosti s prácou na vlastnom tele (workout, fitness, otužovanie)
✅ aktívne otužovanie formou Metódy Wima Hofa (asistencia lektorom Wim Hof Method v rámci niekoľkých otužileckých pobytov)
✅ dlhoročné skúmanie dychu, meditácie a metódy mindfulness

LEKTOŘI